Welkom bij
praktijk voor psychotherapie
lees meer

Welkom

Welkom op de website van Psychotherapiepraktijk Collé. De praktijk is gevestigd in Rotterdam Kralingen. Mijn naam is Buvana Collé, psycholoog en (integratief) psychotherapeut, geregistreerd in het BIG-register.

Psychotherapiepraktijk Collé is een vrijgevestigde psychotherapiepraktijk voor basis- en specialistische psychologische behandeling van diverse problematiek bij (jong)volwassenen (vanaf 18 jaar) die verwezen zijn door hun huisarts. Daarnaast geef ik counseling en coaching.

Behandeling

Visie

Binnen deze praktijk wordt gewerkt vanuit verschillende soorten psychotherapeutische referentiekaders. Er wordt gebruik gemaakt van een integratieve benadering die afgestemd is op de soort problematiek, wat inhoudt dat de benadering passend is bij de behoefte van de cliënt. Het verminderen van de klachten is het belangrijkste doel binnen de behandeling. Daarnaast kan het verkrijgen van inzicht in patronen die geleid hebben tot deze klachten belangrijk zijn om de klachten beter te begrijpen en terugval te kunnen voorkomen. Binnen de therapeutische werkrelatie worden deze patronen onderzocht, zoals ze in het hier en nu voorkomen, om vervolgens te zoeken naar mogelijkheden om deze te veranderen. Openheid, transparantie en respect is wat ik belangrijk vind binnen de behandelrelatie, waardoor een veilige sfeer kan ontstaan om zo tot optimale ontwikkeling te komen.

Soorten klachten

Bij de praktijk kan voor de volgende klachten of problemen aangemeld worden:

Mocht u klachten hebben van een andere aard, dan kan tijdens een aanmeldgesprek verder uitgezocht worden of u geholpen kunt worden binnen de praktijk of dat u beter naar elders verwezen kunt worden.

Behandelmethoden

Bij integratieve psychotherapie kunnen verschillende behandelmethoden en -technieken gehanteerd worden, passend bij waar de behoefte ligt van de cliënt. Om een beeld te schetsen; elementen van de volgende behandelmethoden kunnen onderdeel van de behandeling zijn:

Kwaliteit

Door middel van intervisie en bij- en nascholing wordt de kwaliteit van de behandeling gewaarborgd. Als behandelaar voldoe ik aan de wettelijke eisen die aan mijn beroep (Psychotherapeut BIG) worden gesteld en ik dien dat elke 5 jaar aan te tonen.

In de praktijk wordt gebruik gemaakt van Routine Outcome Measuring (ROM) en Cliënt tevredenheidsonderzoek.

Rechten/Plichten

In de praktijk wordt gewerkt volgens de beroepscode voor Psychotherapeuten en beroepscode voor Psychologen. De rechten en plichten van hulpverleners en cliënten zijn vastgelegd in wetten zoals de wet BIG (Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg), de Wkkgz (Wet Kwaliteit, Klachten Geschillen Zorgsector) en de WGBO (Wet op de geneeskundige Behandelovereenkomst).

Zaken die zijn opgenomen in deze wetten zijn onder andere de geheimhoudingsplicht, de behandelrelatie, het recht om informatie en rechten omtrent het dossier.

Indien u klachten heeft over uw behandeling dan kunt u dat het beste met uw behandelaar zelf bespreken. Meestal wordt er dan een oplossing gevonden. Mocht dit niet het gewenste effect hebben dan kunt u gebruik maken van de klachtenprocedure van de Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie (NVP).

Vergoeding/tarieven

Mijn praktijk heeft geen contracten gesloten met zorgverzekeraars. Deze keuze is gebaseerd op ervaringen met steeds verdergaande regel- en controlezucht van zorgverzekeraars waardoor de kwaliteit van de zorg aanzienlijk onder druk komt te staan.

Desalniettemin wordt de behandeling wel volledig vergoed, middels een restitutiepolis. Het is daarom belangrijk dat u (als u de zorg volledig vergoed wilt krijgen) een restitutiepolis heeft.

Met een restitutiepolis wordt het volledige Nza-tarief vergoed. Bij de vergoeding van de zorg wordt wel een beroep gedaan op uw eigen risico, dat gedeelte wordt niet vergoed en betaalt u dus zelf.

Meer informatie over het contractvrij werken met o.a. een lijst van alle restitutiepolissen per kalenderjaar vindt u op contractvrijepsycholoog.nl en zorgvoorkwaliteit.nu .

U heeft ieder jaar van 1 december t/m 31 januari de tijd om uw huidige verzekering op te zeggen en u aan te melden bij een nieuwe zorgverzeraar.

Tijdens een aanmeldgesprek zal ik bovenstaande zaken met u doorspreken.

Uiteraard kunt u er ook voor kiezen om de behandeling zelf te betalen als ‘counseling’ of ‘coaching’. Deze diensten vallen niet onder de Zorgverzekeringswet, een verwijzing en diagnose is hierbij derhalve geen voorwaarde voor behandeling. De kosten van counseling en coaching kunnen niet gedeclareerd worden bij de zorgverzekeraar. Wanneer er geen officiële diagnose is maar u wel graag met een professional wil praten, kunt u kiezen voor counseling. Voor werkgerelateerde problemen kunt u kiezen voor coaching. Hierover wordt btw gerekend.

Counseling: 125€ incl. BTW (60 minuten)
Coaching: 130€ incl. BTW (60 minuten)

Therapeut

Mijn naam is Buvana Collé. In 2010 ben ik afgestudeerd aan de Erasmus Universiteit van Rotterdam en sindsdien ben ik werkzaam als psycholoog binnen de geestelijke gezondheidszorg. Na een aantal jaren bij het Sophia kinderziekenhuis (Erasmus MC) te hebben gewerkt op verschillende afdelingen (binnen de kinder- en jeugdpsychiatrie) ben ik mij verder gaan ontwikkelen binnen de jeugd-GGZ (Parnassia Groep) met in het achterhoofd altijd de wens om mij verder te specialiseren in het geven van behandeling.

Vanaf het begin van mijn studie was het voor mij duidelijk dat ik behandelaar wilde worden. Het ontrafelen van klachten en de vaak dieper liggende patronen binnenin iemand en/of in contact met zijn of haar omgeving is wat mij boeit. Dit leidde tot het volgen van de post-master opleiding tot psychotherapeut (BIG 69923749616) in 2014. Binnen deze opleiding heb ik mij verdiept in het op integratieve wijze gebruik maken van de verschillende referentiekaders binnen de psychotherapeutische behandeling; cognitieve gedragstherapie, psychodynamische psychotherapie, cliëntgerichte psychotherapie en relatie- en gezinstherapie (systeemtherapie). Ook is er binnen de opleiding extra scholing geweest in Schematherapie, Mentaliseren Bevorderende Therapie en Theraplay.

Als psycholoog en psychotherapeut heb ik op verschillende afdelingen gewerkt met kinderen, jongeren, hun ouders, gezinnen en volwassenen met uiteenlopende problematiek; o.a. angst- en somberheidsproblematiek, persoonlijkheidsproblematiek; somatoforme problematiek en eetstoornissen, hechtingsproblematiek en neurobiologische ontwikkelingsstoornissen (autisme en ADHD).

Naast mijn werk heb ik een passie voor het geven van scholing binnen mijn vakgebied en om die reden ben ik sinds 2016 als docent verbonden aan de RINO voor het verzorgen van onderwijs aan opleidelingen van de opleiding tot Gezondheidszorg psycholoog.

Na ruim 8 jaar ervaring was ik toe aan het opzetten van mijn eigen praktijk. Een eigen plek waar ik kan werken zoals ik dat het allerliefste doe: een plek creëren waar mensen zich op hun gemak voelen, zich veilig en geborgen voelen om te leren over zichzelf en samen een veranderproces te doorlopen. De praktijk is van kracht sinds januari 2019.

De praktijk is gehuisvest in Praktijk Kralingen, in de Catherinastraat in Rotterdam (Kralingen West).

Praktische informatie

Praktijk

De praktijk is gevestigd op het volgende adres:

Catharinastraat 16 (ingang links 'Praktijk Kralingen') 3061 LC Rotterdam

Email info@psychotherapiecolle.nl
Tel. 06 18221602

Bereikbaarheid

De praktijk is met het openbaar vervoer te bereiken. De praktijk is gelegen op 8-10 minuten loopafstand van metrostation Gerdesiaweg en 2 minuten loopafstand van tramhalte Vlietlaan (lijn 7). Ook is het mogelijk voor de praktijk (betaald) te parkeren.

Omdat de praktijk gesitueerd is op de begane grond, is de praktijk rolstoeltoegankelijk.

Aanwezigheid

De praktijk is vooralsnog geopend op de woensdag. Buiten openingstijden van de praktijk kunt in geval van nood contact opnemen met de huisartsenpost van uw eigen huisarts.

Aanmelding

Als u hulp nodig heeft, dan zal uw huisarts u een verwijsbrief voor therapie geven. Dit kan een verwijzing zijn voor een korter durend behandeltraject (basis-GGZ) of voor een langer durend behandeltraject (specialistische GGZ).

Vervolgens kunt u contact opnemen met de praktijk. Dit kan via het aanmeldformulier op deze site, via het emailadres (info@psychotherapiecolle.nl) van de praktijk of via de telefoon (06 18221602). Hierbij is het belangrijk dat u duidelijk uw naam en telefoonnummer doorgeeft, zodat ik (tijdens het spreekuur op woensdagochtend tussen 8-9 uur) contact met u op kan nemen.

Na een telefonisch (vrijblijvend) aanmeldgesprek wordt een afspraak voor een intake gemaakt. Tijdens een intakegesprek worden de klachten en hulpvraag verder uitgediepd. Na de intake wordt samen bepaald of behandeling binnen de praktijk kan plaatsvinden. Behandeling kan dan direct gestart worden.

Annuleren of verzetten van afspraken

Gemiste afspraken kunnen niet bij de zorgverzekeraar worden gedeclareerd. Afspraken dienen minimaal 48 uur van te voren te worden afgebeld. Indien u een afspraak niet nakomt of te laat afzegt wordt een bedrag van €65 bij u in rekening gebracht.

Registraties

Ik ben met mijn praktijk aangesloten bij de beroepsvereniging van en voor BIG-geregistreerde psychotherapeuten NVP (nederlandse vereniging voor Psychotherapeuten).

BIG-nummer 69923749616
AGB-code praktijk 94064003
AGB-code zorgverlener 94104385
KvK-nummer 71653325

Aanmelden

Vul onderstaand formulier in en ik neem zo snel mogelijk contact met u op.